De organisatie van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs.

De functie van Vrijwillige Ouderen Adviseur is een landelijke initiatief van de Ouderenorganisaties in Nederland.

De huidige samenleving vraagt om een grote mate van zelfredzaamheid van iedereen, dus ook van de ouderen.

Vele ouderen zien helaas geen kans dit zelfstandig te organiseren. Een beetje hulp hierbij is noodzakelijk.

De landelijke ouderenorganisaties stelden vast, dat er binnen hun organisaties nog ruim voldoende leden zijn die deze capaciteiten nog wel hebben en bereid zijn hun tijd en kennis ter beschikking te stellen. Besloten werd dit als service aan alle ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart ter beschikking te stellen.

Om de benodigde kwaliteit van de adviezen te waarborgen werd een gedegen opleiding noodzakelijk geacht.

In 2013 hebben de ouderenorganisaties in Aalsmeer (ANBO, KBO, OVAK en PCOB) besloten gezamenlijk dit initiatief over te nemen en ook in Aalsmeer met een opleiding tot Vrijwillige Ouderen Adviseur te starten.

Op 27 januari 2014 is gestart met de opleiding van een aantal vrijwilligers tot Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA).

De opleiding werd verzorgd door een tweetal docenten van KBO-Noord Holland, welke deze cursussen voor geheel Noord-Holland verzorgen.

Na zes dagdelen cursus en het doorwerken van een omvangrijk cursusboek werden aan de vrijwilligers op 24 maart 2014 het getuigschrift VOA uitgereikt.

Eén vrijwilliger, welke dit getuigschrift al eerder had behaald, sloot zich bij het team aan.
Van deze 10 vrijwilligers werd er één tot coördinator benoemd.

De VOA’s komen 2-maandelijks bijeen en bespreken daarbij de lopende zaken.

Elk jaar worden er minimaal 2 ochtenden per jaar besteed aan het bijscholen van de VOA’s.

Er zijn sluitende afspraken gemaakt om de privacy van de hulpvragers te garanderen.

Elke VOA kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.