VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISEURS (VOA’s) WIJZEN U DE WEG!

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid van iedereen.
Dat geldt dus ook voor ouderen, die geacht worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
De meeste ouderen willen dat ook wel, maar hebben daarbij wel wat extra hulp nodig, zowel van professionals als van vrijwilligers.
Het aanvragen en organiseren van al die hulp is tegenwoordig niet eenvoudig; het aanbod is groot en versnipperd en er moeten soms flink wat formulieren ingevuld worden.
Een VOA kan u daarbij helpen.

Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) zijn leden van één van de ouderenorganisaties.
Het zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen om de weg te vinden bij het oplossen van een hulpvraag.
Een VOA kan u advies geven over de mogelijkheden die er zijn om uw hulpvraag op te lossen, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw omgeving.
Hij/zij is zelf ook al wat ouder, komt bij u aan huis en neemt er de tijd voor u te adviseren.
We werken desgewenst samen met de Beroepsouderenadviseur van Vita.

De VOA is er voor vragen over:
• Zorgverlening
• Verkrijgen van hulpmiddelen
• Wonen en woningaanpassingen
• Financiële regelingen en andere tegemoetkomingen
• Invullen van formulieren
• Vervoer
• Organiseren van vrijwilligershulp
• Activiteiten en cursussen
• Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• En vele andere zaken.

Heeft u al nagedacht over het feit, dat u langer zelfstandig moet blijven wonen, nu de verzorgingshuizen gesloten worden?
Raadpleeg dan ook de VOA. Ook daarin zijn zij geschoold. Onder de titel van Vrijwillige Woonvoorlichter Ouderen (VWO) kunnen zij u ook daar behulpzaam bij zijn.

U kunt een VOA uitnodigen voor een gesprek bij u thuis.
Adviezen van de VOA’s zijn vrijblijvend (u beslist zelf) en altijd gratis.
U hoeft geen lid te zijn van één van de ouderenorganisaties.
U kunt een VOA uitnodigen via de coördinator of rechtstreeks.

Coördinator : Joop Vuijk. Tel.: 0297-326019. E-mail: info@voa-aalsmeer.nl
Voor rechtstreekse benadering: zie namen voa’s